Бизнес хотел и конгресен туризъм

Бизнес туризмът добива все по – голяма популярност. С неговото развитие вървят и редица други браншове. Един от сегментите, който се развива наравно с бизнес туризма са бизнес хотелите. Те са естествено въплъщение на специфичните нужди на деловите туристи. Конференциите, семинарите и изложбите далеч не са ново явление в съвременния бизнес. Във връзка с тенденцията на глобализацията, разпространението на деловите контакти, разширението на пазарите, на които се продава и дейностите на международните корпорации днес рязко нараства количеството и значението на конференциите, събранията и други подобни мероприятие, които сега се провеждат в различни градове и страни по света. Тези събития често се провеждат в бизнес хотели, поради възможността да покриват специфичните бизнес изисквания.
Принципните отличия на конкретния вид туристическа дейност от другите се обуславя от социалното и икономическо значение, сложността на организацията, редът на провеждане и броят на участниците. Улеснението при провеждането на конгрес в бизнес хотел е възможността за цялостно контролиране и изпълнение на всички отделни модули на събитието.
Сегментацията на пазара на конгресния туризъм може да бъде направено по различни критерии като целта на събитието, характера на работата, количеството и качеството на присъстващите, нивото на компетентност, на което се провежда срещата и периодичността на събитието. Бизнес хотелите предлагат цялостни решения на подобни събития, като при голям конгрес, на който се изявяват много лектори на различни теми може да се ангажират различни зали в конферентния блок. Така на едно място посетителите се запознават с различни теми, посещават интересуващите ги лекции и същевременно са във връзка с всички хора, които са важна за тях и развитието на техните делови и професионални възможности.
Конгресният туризъм се разделя на два сегмента – корпоративен и некорпоративен пазар, като под некорпоративен са поставени дейностите на правителствените структури и отрасловите асоциации. Некорпоративният пазар може да бъде обособен като конференции: от научен характер, от търговско – икономически характер и от срещи на членове на асоциации с различни интереси като спортни, здравни и други. В такива мероприятия, които се организират от държавни или браншови организации често се канят ресорни журналисти. Събития от такъв тип се провеждат в бизнес хотел първостепенно заради удобството – голям конферентен блок, възможност за нощувка и пакетни предложения с включване на храна, организиране на допълнителни
Корпоративния пазар се дели на две части:
Вътрешни срещи – това са специализирани мероприятия, предназначени изключително за служители и сътрудници на организацията. Най – често организираните вътрешни срещи са с цел повишаване на продажбите, следвани от обучения, обобщаване на резултати, дискутиране и решаване на технически въпроси и стимулиране на сътрудниците.
Външните срещи – предназначени са за компании, действащи на конкретен пазар, т.е. участниците на подобно мероприятие се явяват външни партньори на организацията. Най – често провежданите съвещания от този вид са продуктовите презентации, конференции на дилъри и дистрибутори, симпозиуми и семинари на които се обсъждат специални въпроси. Към категорията на външните съвещания могат да се отнесат още и изложени, събрание на акционерите и пресконференции.
Едновременно като част и от вътрешните и от външните срещи са работните семинари (уъркшопове) и мероприятията имащи за цел обучение.
Какво е мястото на бизнес хотела при вътрешните и външните срещи? Точното! Един четиризвезден бизнес хотел разполага с достатъчно място за да може да побере обучение на търговския персонал за насърчаване и увеличаване на продажбите. Наред с тренинга хотелът предоставя и кетъринг услуги, възможност за размножаване и мултиплициране на различни учебни материали, необходими за провеждане на урока.
Среща на борда на директорите изисква дискретност и спокойствие. Малките и уютни конферентни зали на бизнес хотела притежават тези качества. На подобно място всякакви бизнес дискусии и вземане на трудни решения е по – леко. Различните семинари и презентации на продукти се провеждат доста по – приятно във формална среда, каквато предоставя бизнес хотела със своето елегантно, стилно и ненатрапчиво луксозно обзавеждане. Когато става дума за обучение на персонал какво по – удобно от това да седиш на приятен стол с масичка. По този начин воденето на бележки е лесно и леко.
Изборът на бизнес хотел за различни активности в посока конгресен туризъм спестява на първо място главоболия и разпиляване на времето на гостите. Удобството и приятното прекарване идва чак след това.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *