Фирмено обучение в конферентна зала

конферентни зали в хотел Оливс

Организирането на фирмени обучения набира все по – голяма сила в последните години. Големите компании много често предлагат на своите служителите допълнителни курсове и семинари, на които се презентират най – новите технологии и методи на работа в съответната сфера. Най – често тези мероприятия се провеждат в конферентни зали. Какви са най – важните точки при организирането на фирмено обучение в конферентна зала?
– Съставяне на списък със служителите. След като е насрочена дата за провеждане на обучението трябва да се уведомят всички служители. Най – добре е да се направи проверка дали всички, които трябва да присъстват ще бъдат в състояние да го сторят. Графиците за отпуски обикновено са ясни предварително, но може да се окаже, че някой е болен, в командировка или ангажиран по друг начин. Именно за това трябва да се състави списък на поканените да участват и поне няколко дни предварително да се направи проверка колко от тях ще присъстват със сигурност.
– Предварително упоменаване на мястото на конферентната зала, часа на започване и продължителността на събитието. Когато обучението се провежда на място, различно от офиса на фирмата, а ще присъстват и например хора от други градове те трябва да имат точния адрес и координати на човека, който отговаря за провеждане на обучението. Всички участници задължително трябва да могат да бъдат упътени правилно към съответния адрес.
– Наличие на места за паркиране. Когато се избира конферентна зала за провеждане на фирмено обучение трябва да се провери дали има достатъчно места за паркиране и дали те са на разположение на гостите. Добра идея е да се ползва конферентна зала в бизнес хотел, за да са сигурни участниците, че има къде да оставят автомобилите си.
– Точен график на събитието. Кога започва и кога свършва обучението, трябва ли предварително да са подготвени по дадена тема участниците, какъв ще бъде форматът на обучението – презентация, ролеви игри, дискусия. Задължително е участниците да бъдат запознати с основната тематика и да имат възможност да подготвят своите въпроси или практически казуси, които да се дискутират по време на мероприятието. Когато се очакват гости от други градове те трябва да са на ясно колко време ще продължи цялото обучение и да могат да преценят своите възможности за пътуване.
– Оформление на конферентната зала. В зависимост от тематиката на събитието може да се използват и различни оформления. Ако ще се провеждат игри може да се заложи на тип класна стая, за да е по – удобно на участниците да се разделят на отбори. На всяко място задължително трябва да има подготвени казусите, които ще бъдат решавани или списък с въпроси, които предварително са приготвени и ще бъдат разисквани. Когато обучението е само с лектор и не се предвижда провеждането на игри или друг вид отборни дейности може да се използва и театрално оформление.
– Осигуряване на технически средства. Ако участниците са повече може да се предложи микрофон, на който те да задават своите въпроси. При прожектиране на филми или други видео материали е задължително се проверява нивото на звука и добрата чуваемост във всички части на залата.
– Конферентната зала трябва да може да побере точно толкова служители, колкото се очаква да дойдат и дори да има място за още няколко, които например не са били сигурни дали ще успеят да пристигнат на време.
– След като приключи обучението в конферентната зала трябва се подсигурят материали за тези, които не са успели за вземат участие поради различни причини. Може да се изпратят до всички служители разглежданите казуси или презентации, за да са информирани за случилото се.
– Възможността за обратна връзка е особено важна. Когато събитието в конферентната зала приключи, участниците трябва да имат възможност за допълнителни въпроси към лекторите или обучителите, които да предоставят по електронен път например. Така при предоставяне на материалите за събитието е добре всеки участник да разполага с електронен адрес или сайт на лектора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *