Подкрепа за последствията от пандемията

Изказваме официално благодарност за eвропейското и националното анти-ковид съфинансиране във връзка с икономическите последствия от COVID-19, на които е подложен нашият бизнес. Помощта от 50 000 лв получаваме по проект BG16rfop002-2.089. ‘подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА.